Investeringshorisont:
1–2 år, 3-5 år, 5-7 år

Vissa investeringar har förutbestämda löptider, dvs en period under vilken investeringen löper.

Likviditeten, dvs möjligheten att omsätta investeringen i kontanta medel under löptiden, varierar beroende på typ av investering.

Projekt 1-2 år

Projekt 3-5 år

Projekt 5-7 år

Minimuminvestering:
350 000 - 5 000 000 SEK

Det lägsta investeringsbelopp som krävs för att investera i en produkt.

Projekt under 500 000 SEK

Projekt 500 000 – 2 000 000 SEK

Projekt över 2 000 000 SEK

Risknivå:
Låg, Medium, Hög

En investering kan öka eller minska i värde.

Alla investeringar är förknippade med riskfaktorer som kan medföra en minskning av investeringens värde, eller att förväntad målavkastning inte uppnås.

Projekt med låg risk

Projekt med medium risk

Projekt med hög risk

Målavkastning:
5–20 % per år

Den vinst mätt i procent som investeringen förväntas generera. Målavkastning är ett mål, inte en garanti.

Projekt med högre avkastning
men högre risk

Projekt med lägre avkastning
men också lägre risk

Lär dig mer om investeringar

investeringsskolan

Investeringsskolan

För att kunna avgöra vad som är en god investering krävs grundläggande kunskaper om investeringar. Investeringsskolan lär dig grunderna om hur man identifierar en bra investering, med fokus på fastighetsinvesteringar. …

Fortsätt läsa »

passiv-inkomst-340x220

Att Skapa en Passiv Inkomst

En inkomst förknippar de flesta med någon form av arbetsinsats. ”Pengar måste man jobba för” har vi alla lärt oss. Men man kan kringgå detta system genom en så kallad …

Fortsätt läsa »

ebury-340x220

Få den bästa valutalösningen

En viktig aspekt när man investerar i en fastighet utomlands är att man får en bra växelkurs. Minsta lilla volatilitet på valutamarknaden kan betyda stora förluster för din investering, då …

Fortsätt läsa »

Aktuella Projekt

cypress balkongen

Etagévåning med båtplats i Florida

Nyrenoverat semesterboende med egen båtplats Nu finns möjligheten att investera i en unik lägenhet som precis genomgått en omfattande renovering med nya golv, badrum, nya fönster, ny balkong och granitbänkskivor …

Fortsätt läsa »

Målavkastning/år:

5 %

Risknivå:

Låg-Medium

Investeringshorisont:

5-7 år

Minimuminvestering:

419 000 USD

Blue-Seas-Living-small-image

Blue Seas Living

Lägenheterna: Fastigheten och dess fyra lägenheter kommer inför försäljningen att genomgå en omfattande renovering både in- och utvändigt. Lägenheterna inreds i modern stil med öppen planlösning och stora glaspartier. Kök …

Fortsätt läsa »

Målavkastning/år:

8,5 %

Risknivå:

Låg/Medium

Investeringshorisont:

4-7 år

Minimuminvestering:

314 000 USD

Cypress-Cove-Website-small-image-2

Cypress Cove

Nyrenoverad fastighet med båtplats Fastigheten kommer inför försäljningen att genomgå en omfattande renovering såväl invändigt i lägenheterna som utvändigt på fasad och trädgård. I trädgården, omgiven av palmer och bananträd …

Fortsätt läsa »

Målavkastning/år:

5 %

Risknivå:

Låg-Medium

Investeringshorisont:

5-7 år

Minimuminvestering:

229 000 USD

Nyheter

Gradvis högre långräntor skapar nya vinnare på fastighetsmarknaden

Aktiviteten på transaktionsmarknaden har varit hög under andra halvan av 2013 med en total volym sedan början av året på 72 miljarder kronor fram till och med oktober. Det är …

Fortsätt läsa »

USA står inför en lång och hållbar återhämtning

De amerikanska börserna har, trots de stora uppgångarna, mycket kvar att ge. Flera positiva faktorer, som att de amerikanska företagen flyttar hem produktion, bostadsmarknaden fortsätter sin återhämtning och att energiutvinningen …

Fortsätt läsa »

Dan Astrén: Tydliga spelregler

Svenska Investeringsgruppen är ett privat fastighetsbolag, med privatpersoner och företagare som kunder. Fastighetsinvesteringarna görs däremot inte bara i den privata sektorn, utan även i den offentliga. Det möjliggör lösningar på …

Fortsätt läsa »

Anmälan Nyhetsbrev

Vill du veta mer?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Investera i Fastigheter

Att investera i fastigheter och andra alternativa investeringar har länge varit en självklarhet för professionella investerare. Genom att investera i fastigheter skapar du förutsägbara passiva inkomster.

Den främsta anledningen till att professionella investerare väljer att placera delar av sitt kapital i olika fastighetsinvesteringar är dess låga korrelation med aktier, fonder och andra börsrelaterade investeringar.

Mer om Fastigheter

Investera med oss

Att investera i fastigheter kräver kunskap och kännedom om marknaden. Genom att investera tillsammans med teamet bakom Svenska Investeringsgruppen möjliggör du ett bekymmersfritt direktägande i fastigheter.

Om Svenska Investeringsgruppen

Varför göra en Fastighetsinvestering?

En fastighetsinvestering har flera fördelar jämfört med andra typer av investeringar.

Ett exempel på en fördel med en fastighetsinvestering är att den ger både en stabil direktavkastning och möjligheter till värdetillväxt.

En fastighetsinvestering kan även erbjuda hävstångseffekt, eftersom du ofta kan låna en del av köpesumman och därmed få god avkastning på en fastighetsinvestering med låg risk.

Så kan du börja investera

Många investerare förstår fördelarna med en fastighetsinvestering, men genomför aldrig sin första investering eftersom de inte känner sig säkra på hur de ska göra.

Detta är anledningen till att Svenska Investeringsgruppen startades. Med hjälp av kunniga rådgivare kan du nu göra en fastighetsinvestering och bli fastighetsägare utan att behöva bli fastighetsskötare

Att investera kan vara enkelt och inom kort kan du få passiva inkomster från din egen fastighetsinvestering.